Verstegen behaalt B Corp certificering

Met trots kondigt Verstegen aan B Corp gecertificeerd te zijn. Deze certificering bevestigt en versterkt de duurzame koers die we als Rotterdams familiebedrijf volgen en is een mooie stap op weg naar het waarmaken van onze ambitie om het duurzaamste kruiden- en specerijenbedrijf ter wereld te worden. Wat is B Corp precies en wat betekent dit concreet voor Verstegen? We leggen het uit.

Wat is B Corp?

Misschien heb je er al eens van gehoord: ‘B Corp’ staat voor ‘Benefit for All’ en is een wereldwijd erkende certificering voor duurzaamheid. Mag je als bedrijf deze certificering voeren, dan toon je aan dat je probeert een zo positief mogelijke bijdrage te leveren aan mens, milieu en samenleving. De B Corp certificering is een internationale certificering voor winstgedreven bedrijven die een grote, positieve impact proberen te hebben op mens en milieu. Deze bedrijven – klein en groot – hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren. Een B Corp word je als bedrijf niet zomaar: de gehele bedrijfsvoering wordt eerst onder de loep genomen door B Lab, de onafhankelijke organisatie achter de certificering. “We zijn enorm trots op het behalen van de B Corp certificering”, zegt Marianne van Keep, Chief Sustainability Officer bij Verstegen. “Dit is een erkenning van de toewijding van al onze collega’s en partners om een positieve verandering teweeg te brengen in de gemeenschappen waarin we actief zijn.”

Wat is de B Corp score van Verstegen?

De B Corp beoordeling, die wordt uitgedrukt in een puntenscore, bestaat uit meer dan 300 vragen, verdeeld over vijf pijlers: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap. Bij minimaal 80 van de in totaal 200 te behalen punten voldoet een organisatie aan de B Corp certificering. Verstegen heeft nu met een score van 81,9 punten het certificaat behaald.

Gecertificeerde B Corps zijn wettelijk verplicht om stil te staan bij de impact van hun beslissingen op mens en milieu. Dat doen ze door hun duurzame missie vast te leggen in de statuten. Gecertificeerde B Corps zijn daarnaast transparant en delen hun B Impact Report – een samenvatting van hun impact en score op de vijf thema’s – op B Lab’s Global Directory. De score van Verstegen is hier ook in te zien.

Wat wil Verstegen bereiken?

Als familiebedrijf geloven we bij Verstegen in het creëren van een positieve impact voor toekomstige generaties. We willen de beste smaken hand in hand laten gaan met ondernemen met aandacht voor de mens en de natuur. Hiervoor hebben we verschillende ambities opgesteld. Deze ambities omvatten onder andere:

  • Het behouden en bevorderen van de biodiversiteit door middel van slimme landbouwtechnieken, zoals regeneratieve landbouw. Dit is beter voor zowel de kwaliteit van de kruiden en specerijen, als voor de natuur.
  • Het realiseren van een positieve sociale impact, van boer tot bord. We streven naar een eerlijk inkomen en veilige werkomstandigheden voor iedereen die werkzaam is voor of bij Verstegen.
  • Het streven naar een duurzamere en gezondere wereld, waarin we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet. Dit realiseert Verstegen onder andere door te investeren in groene energie en een klimaatneutraal kantoorpand.
  • Het minimaliseren van afval en het streven naar zo veel mogelijk recyclebare verpakkingen. Stap voor stap verbeteren we de productieprocessen om verspilling tegen te gaan.

Dat smaakt naar meer: verder op weg naar verbetering

Als familiebedrijf met een duurzame koers zijn we ontzettend blij met deze mijlpaal in de geschiedenis van Verstegen. We willen iedereen, nu én later, laten genieten van de heerlijkste kruiden en specerijen en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en samenleving.

“Het behalen van dit certificaat is een mooi resultaat. We gaan ons de komende jaren inzetten om nog verder te verduurzamen”, aldus Mark Schraauwen. “Hierbij ligt onze focus de komende jaren op het gebied van klimaat. Dit is een hele uitdaging binnen de 1000 ketenpartners waarmee we werken, maar die gaan wij graag aan!”

Lees ook:
Verstegen behaalt B Corp certificering
Verstegen Spices & Sauces B.V. op B Lab’s Global Directory